04.11.2019

Връзка с ОИК Трекляно

Диана Джоглева - Самболийска - Председател

тел.0895 7289 80

Асен Икономов - Секретар

тел.0898 25 42 10

01.11.2019

Заседание на 01.11.2019 г. от 13:00 ч.

28.10.2019

Приложение № 94-МИ

Приложение № 94-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Трекляно

област Кюстендил

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 06:34ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община/Трекляно, област Кюстендил, на първи/

Радко Кирилов Петрунов

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН/, издигнат от БСП за България,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

получил 383 действителни гласове.

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 

1.....................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ...................................................................................................................................,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

2..................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ..................................................................................................................................

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

3..................................................................................................................................................., (собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от ..................................................................................................................................

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението, го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

 

       

 

28.10.2019

Приложение № 93-МИ

Приложение № 93-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Трекляно

област Кюстендил

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

Единадесет                                                                  11

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес,28.10.2019 г., в .08:00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е петдесет и един   51 гласове.

(с думи)                               (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

 

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                 единадесет                                                    11

                                     (с думи)                                           (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

  два                               2

43

ПП ГЕРБ

три                                3

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

шест                               6

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.

Митко Райчев Димов

А

58

 

 

2.

Иван Асенов Велинов

А

19

 

 

3.

Гълъбина Александрова Йосифова

А

16

 

 

4.

Денчо Кирилов Спиров

А

9

 

 

5.

Стефан Симеонов Стоичков

Б

5

6.

Фидан Неофитов Цветков

Б

3

7.

Иван Савов Стоичков

Б

3

8.

Валери Асенов Андонов

Б

0

9.

Николай Кръстев Петров

Б

1

43

ПП ГЕРБ

1

Здравко Василев Евтимов

А

29

 

 

2

Виден Драганов Йорданов

А

24

3

Ани Никифорова Симеонова

А

19(4)

4

Огнян Димчов Тимев

А

19

5

Маргарита Петрова Стоилова

А

13

6

Таня Василева Иванова

Б

3

7

Здравко Кирилов Бориславов

Б

4

8

Петър Венев Петров

Б

4

9

Наташа Стефанова Стоянова

Б

5

10

Иван Веселинов Николов

Б

3

11

Елза Асенова Стоянова

Б

2

51

ВОЛЯ

1.

Кирил Славчов Христов

Б

0

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Антон Ангелов Петров

А

47

 

 

2.

Ташко Илиев Ташев

А

43

3.

Стефка Иванова Стаменкова

А

40

4.

Камелия Асенова Андонова

А

26

5.

Таня Димчова Веселинова

А

25

6.

Борислав Крумов Ангелов

А

20

7.

Стефан Иванчов Борисов

Б

17

8.

Невенка Пенева Цветанова

Б

15

9.

Теменужка Драганова Джонева

Б

11

10.

Ангелина Стефанова Илиева

Б

16

67

Местна коалиция НДСВ

1

Надка Стефанова Стоичкова

А

28

 

2

Богдан Венциславов Ангелов

А

3

3

Любка Анкова Лазова

Б

0

4

Красимир Йорданов Крумов

Б

0

5

Елеонора Рангелова Милева

Б

1

6

Полина Кирилова Петрова

б

0

7

Маргарита Боянова Христова

Б

0

8

Светослав Димитров Димитров

Б

0

9

Мария Людмилова Здравчова

Б

1

10

Калина Александрова Божилова

б

0

 

11

Антон Викторов Миладинов

Б

0

Решение за подреждане на кандидати от списък А при равни предпочитания:

ПП ГЕРБ и преференции 19:

1.Ани Никифорова Симеонова

2.Огнян Димчеов Тимев

 (Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

Ани Никифорова Симеонова

ПП ГЕРБ

 

Антон Ангелов Петров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Борислав Крумов Ангелов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Виден Драганов Йорданов

ПП ГЕРБ

 

Здравко Василев Евтимов

ПП ГЕРБ

 

Иван Асенов Велинов

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

Камелия Асенова Андонова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Митко Райчев Димов

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

 

Стефка Иванова Стаменкова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Таня Димчова Веселинова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Ташко Илиев Ташев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

няма

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.


23.10.2019

Телефон за подаване на жалби и сигнали: 079276311

23.10.2019

Заседание на 26.10.2019 г. от 17:00 ч.

21.10.2019

Заседание на 23.10.2019 г. от 15:00 ч.

16.10.2019

Заседание на 16.10.2019 г. от 16:00 ч.

16.10.2019

На 23.10.2019 г. от 13:00 ч.в залата на 2-ри етаж на общинска администрация Трекляно, ОИК-Трекляно ще проведе обучение на членовете на СИК

10.10.2019

Заседание на 11.10.2019 г. от 15:00 ч.

24.09.2019

Заседание на 27.09.2019 г. от 17:00 ч.

17.09.2019

Срокът за регистрация на кандидатските листи в ОИК-Трекляно е от 09:00 ч. на 17.09.2019 г. до 17:00 ч. на 24.09.2019 г.

Образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител

https://cik.is-bg.net/upload/100616

16.09.2019

Заседание на 24.09.2019 г. от 17:00 ч.

11.09.2019

Срокове за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Трекляно

1.Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Трекляно на партии, коалиции и местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври2019 г. се приемат в административната сграда на Община Трекляно, етаж 2 – заседателната зала, всеки календарен ден от 09:00 часа на 12.09.2019г. до 17,00 ч. на 16.09.2019 г. /не по-късно от 40 дни преди изборния ден/.

2.Документите за регистрация в Общинска избирателна комисия - Трекляно на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., се приемат в административната сграда на Община Трекляно, етаж 2 – заседателната зала, всеки календарен ден от 09:00 часа на 12.09.2019г. до 17,00 ч. на 16.09.2019 г. /не по-късно от 40 дни преди изборния ден/.

11.09.2019

Заседание на 16.09.2019 г. от 17:30 ч.

06.09.2019

Заседание на 11.09.2019 г. от 14:00 ч.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 62 / 01.11.2019

  относно: Определяне на представител на ОИК Трекляно по заведени административни дела и жалби против Решенията на ОИК Трекляно

 • № 61 / 28.10.2019

  относно: Относно обявяване на избраните общински съветници в община Трекляно, област Кюстендил.

 • № 60 / 28.10.2019

  относно: Провеждане на жребий за обявяване на кандидат за общински съветник от ПП ГЕРБ, поради получен равен брой предпочитания (преференции) - 19 броя.

всички решения